ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Τμήμα Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας

Πλοήγηση...

Στο μενού «Μονάδες» μπορείτε να δείτε τις λειτουργικές Μονάδες του Εργαστηρίου. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το κλινικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται  σε αυτές, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες και νέες εφαρμοσμένες μεθόδους θεραπείας και απεικόνισης ασθενειών.

 

Στο μενού «Εξοπλισμός» μπορείτε να δείτε όλο τα φάσμα του εγκατεστημένου απεικονιστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου καθώς και των τεχνικών του χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που παρέχει στην απεικόνιση και θεραπεία ασθενειών.

 

Στο μενού «Έρευνα» μπορείτε να δείτε την ερευνητική δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη και το ερευνητικό ιστορικό του Εργαστηρίου από ιδρύσεως του.

 

Στο μενού «Εκπαίδευση» μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Εργαστηρίου τις προγραμματισμένες και έκτακτες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του, στο Αρχείο Ενδιαφερόντων Περιστατικών και τέλος στα προσεχή Συνέδρια Ιατρικής Απεικόνισης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Αγαπητέ Επισκέπτη ...

"Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού

Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης.

Το Τμήμα μας, στελεχωμένο από ιατρούς υψηλής επιστημονικής στάθμης, πλαισιωμένο από σπουδαίους επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων (ηλεκτρονικό μηχανικό, φυσικούς ιατρικής)  και  από εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό (νοσηλευτές, τεχνολόγους και χειριστές ιατρικής τεχνολογίας), πλήρως εξοπλισμένο και με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικών (αναίμακτων ή ελάχιστα επεμβατικών) και μεγάλου φάσματος ελάχιστα επεμβατικών θεραπευτικών ιατρικών  πράξεων (σχεδόν σε όλα τα όργανα και συστήματα του ανθρωπίνου σώματος) στον πληθυσμό της Υγειονομικής Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης,  αλλά και ειδικές θεραπευτικές υπηρεσίες στον πληθυσμό της Βόρειας  (ή και της υπόλοιπης) Ελλάδας. Παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εφαρμόζει τακτικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για ειδικευόμενους και ειδικούς ιατρούς, συμμετέχει στα περισσότερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) του Ιατρικού τμήματος ΔΠΘ και σε Διατμηματικά ΜΠΣ ή ΜΠΣ άλλων Πανεπιστημίων, ενώ δραστηριοποιείται και σε Ερευνητικά Προγράμματα."

 

Σάββας Δευτεραίος

Αν. Καθηγητής Ακτινολογίας, Διευθυντής Τμήματος

Νέα του Τμήματος...

 

Κατασκευή-Επιμέλεια: Τμήμα Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας, 2022