Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου-Αλεξανδρούπολης Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας

23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αλεξανδρούπολη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2017