Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου-Αλεξανδρούπολης Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας

STENT ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

 

Τα αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια(ΑΕΕ), είναι n τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα ΑΕΕ είναι ισχαιμικά , οφείλονται δηλαδή στην απόφραξη ή την μεγάλου βοθμού στένωση κάποιας αρτηρίας που μεταφέρει αίμα στον εγκέφαλο. H απόφραξη των αρτηριών που αιματώνουν τον εγκέφαλο τις περισσότερες φορές προέρχεται από την ενσφήνωση ενός θρόμβου που προέρχεται από την καρδιά ή απο κεντρικότερα αγγεία. Συχνή πηγή εμβόλων που προκαλούν ισχαιμικά ΑΕΕ είναι οι καρωτίδες ή οι σπονδυλικές αρτηρίες, όταν αυτές είναι στενωμένες. Για τον λόγο αυτό οι στενώσεις αυτών των αγγείων , όταν είναι μεγάλου βαθμού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται για να προλαμβάνονται πιθανά AEE. Η ένδειξη για αντιμετώπιση είναι πιο ισχυρή όταν ήδη έχει συμβεί προσφάτως ένα ΑΕΕ για το οποίο μπορεί να ευθύνεται το στενωμένο αγγείο.

Η αντιμετώπιση των στενώσεων στις καρωτίδες αρτηρίες γίνεται χειρουργικά με καθαρισμό του αγγείου και διάνοιξη της στένωσης και η χειρουργική αυτή επέμβαση ονομάζεται ενδαρτηρεκτομή. Μια πιο σύγχρονη μέθοδος ωστόσο για την διάνοιξη των καρωτιδικών στενώσεων με την ανάπτυξη ενδαγγειακών τεχνικών, είναι η τοποθέτηση ενός μεταλλικού νάρθηκα (stent) στην περιοχή της στένωσης.

Στο ΠΓΝΑ δίνεται n δυνατότητα αντιμετώπισης στενώσεων σε καρωτίδες αλλά και σε σπονδυλικές αρτηρίες με ενδαγγειακή τοποθέτηση Stent. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στη Μονάδα επεμβατικής Νευροακτινολογίας με χρήση σύγχρονου Αγγειογραφικού συστήματος.