Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου-Αλεξανδρούπολης Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας

Σύστημα Ψηφιακής Αγγειογραφίας Δύο Επιπέδων

Κατασκευαστικός οίκος: Philips

Μοντέλο: Allura Clarity Xper FD 20/20

Έτος εγκατάστασης: 2015